Voko

Terug in je eigen kracht. Door voetreflex, healing, inzichten, acceptatie en de innerlijke rust in jezelf te voelen tijdens en na de behandeling.


0. Privacy Lees het privacy statement van VoKo op: https://www.praktijkvoko.nl/Privacy/

1. Algemeen.
1.1 Onder deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan: 

Opdrachtnemer: Het bedrijf Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo. 

Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer en die de diensten afneemt van Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg hiervan kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

1.4 De leveringsvoorwaarden kunnen in het loop van het jaar wijzigen. Gaat de opdrachtgever niet akkoord, dan kan de opdrachtnemer de diensten beëindigen of de diensten op basis van de oude leveringsvoorwaarden blijven aanbieden. 

2. Aansprakelijkheid.
2.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens de massage. Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo kun je hiervoor niet aansprakelijk stellen.
2.3 Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het advies dat je gekregen hebt.
2.4 Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo behoud zich het recht om u te weigeren wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet of zich eraan houdt zonder opgave van redenen.

3. Acceptatie.
3.1 De Opdrachtnemer behoud zich het recht om Opdrachtgevers te weigeren.
3.2 Alleen Opdrachtgevers zonder zeer ernstige complicaties worden geholpen door de Opdrachtnemer.

4. Annulering of beëindiging van diensten.
4.1 Indien er tijdens de behandeling een ziekte optreedt dat invloed heeft op de behandeling van de Opdrachtgever en geen verdere behandeling plaats kan vinden bij de Opdrachtnemer, zal de behandeling per direct worden gestaakt door de Opdrachtnemer en worden overgelaten aan een fysiotherapeut en/of arts.
4.2 Bij annulering van een afspraak dient de Opdrachtgever tenminste 24 uur van tevoren af te bellen of te mailen.  Bij annuleringen binnen 24 uur behouden we ons het recht voor de afspraak onverminderd in rekening te brengen.

5. Betalingsvoorwaarden.
5.1 De therapeutische behandeling dient te worden betaald via betaallink in mail.
5.2 Opdrachtgevers dienen  binnen 14 dagen na factuurdatum het gehele factuurbedrag te voldoen door het bedrag te storten op rekeningnummer NL82RABO0118320343 ten name van Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo.

6. Garanties
6.1 De Opdrachtnemer kan geen garantie geven dat de Opdrachtgever daadwerkelijk van de klachten afkomt tijdens de diensten die gegeven worden door de Opdrachtnemer.
6.2 De Opdrachtnemer garandeert dat zij haar diensten zo goed mogelijk zal verlenen aan de Opdrachtgever indien aan de plichten van de Opdrachtgever wordt gehouden.

7. Geheimhouding.
7.1 Gegevens over de Opdrachtgever zullen niet zonder toestemming van de Opdrachtgever worden verstrekt aan derden. 
7.2 De Opdrachtgever mag geen van de diensten die de Opdrachtnemer geeft, verspreiden op welke wijze dan ook. 

8. Klachten.                                                                                              

8.1 Aangesloten bij S.C.A.G (Geschillencommissie). Stichting Complementaire en Alternatieve geneeskunde. Omdat ik lid ben bij de VNRT, geregistreerd ben bij de RBCZ en aangesloten bij de SCAG, voldoe ik aan de wet Wkkgz

8.2 De Opdrachtgever kan klachten schriftelijk of mondeling indienen bij de Opdrachtnemer of als we er samen niet uitkomen bij de Klachtenfunctionaris van S.C.A.G.                 

8.3 Meer informatie over klachten vindt u op:  https://www.vnrt.nl/clienten/klachtenregeling/

9. Offerte.
9.1 Een Offerte die wordt toegestuurd is een vrijblijvend aanbod.
9.2 Een Offerte die wordt verleend verloopt 14 dagen na verzenddatum.

10. Tarieven en tariefwijzigingen.
10.1 De Opdrachtnemer behoud zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar te maken aan de Opdrachtgever.
10.2 De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolg dienst die nog niet betaald is door de Opdrachtgever.

11. Reclames en acties.
11.1 Actieprijzen zijn alleen tijdens de gemelde actieperiode geldig.
11.2 De kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren.

12. Toepasselijkheid van de voorwaarden.
12.1 De Leveringsvoorwaarden zijn ten alle tijden geldig bij welke dienst van de Opdrachtnemer dan ook.
12.2 Alleen schriftelijk overeengekomen in contractvorm tussen de Opdrachtnemer en de wederpartij kan uitzondering zijn van deze voorwaarden.

13. Toeslagen.
13.1 Massages op locatie hebben andere tarief en er wordt een reistoeslag in rekening gebracht.

14. Verplichtingen van de Opdrachtgever.
14.1 De Opdrachtgever dient eerlijk te zijn over zijn over alle zaken die van invloed kunnen zijn om een juiste massage te geven.
14.2 De Opdrachtgever dient zich te houden aan de Leveringsvoorwaarden, Betalingsvoorwaarden en Algemene voorwaarden.

15. Verplichtingen van de opdrachtnemer.
15.1 De Opdrachtnemer is verplicht zich in te spannen voor de Opdrachtgever.
15.2 De Opdrachtnemer dient zich te houden aan de Algemene voorwaarden.
15.3 De Opdrachtnemer dient uw aantekeningen nauwkeurig te bewaren en niet te verstrekken volgens wet privacy.